BLOG

1468882650


HEDEN


Frank en vrij
volg je de maan
Zomaar
vederlicht
Bungki staart
ondoorgrondelijk


Je ogen je haar
ravenzwart
Haar zo zacht
als je prachtige hart


Zwevend op de
Weinige wolken
Kom je telkens
ten val


Je schooltijd
je eerste meid
Allengs zie ik
jouw beelden


Zwevend op de
Weinige wolken
Zie ik zoveel
Sta ik in het krijt


Allengs zie ik
ontelbaar toekomst HEDEN
verleden vermeden

1468796223


LAND OF THE LOST


Elves combatting

Nevertheless it is

Fates will


A kingdom in ruins

Disappeared in

a veritable ocean


Crushed by a

Huge fierce storm

This huge naval power


Where elves set off overseas

searching for new land

Is the story of truth


Of disguised betrayal

Of white owls

passing by at night


Falcon towers

built in purple haze

Women their fragile eyes covered

Raped by masked agile men

under a soft blue sky


A kingdom in ruins 

Land of the lost

1468852963Spiegel spiegel
zie
haar evenbeeld


Vuur brandt
Wie denk je
dat je bent
Wie denk je
dat er staat


De maan mag gaan
Nooit zal de spiegel beslaan


De grens is getrokken
lucide halos raken helder verlicht


Zonsondergang zo mooi knikt maan
de spiegel zal nooit beslaan1468580806
1468580800TAART


Geliefde taart
in jouw handen
sta aan de overzijde
sla je gade


Wat je nu wenst
weet ik
Zonder woorden
want alles is teveel


Zo op zijn verjaardag
Daar staan
verlaten


Je recht je rug
draait je om


In een flits
naar elkaar toe
Neem jou in mijn armen


zachtjes fluister
ik woorden
1468580800
1468494379REFLECTIONS OF TWIN SOULSReflections

Waiting for

the waves

to rock and roll


                                           picture by Lean de Ruiter

to steer

the vessel

To foreign

countries

To encounter

twin souls


Kattya1468472176INNER LANDSCAPES


I long for the magic
The endless
illuminating voyage
to everywhere
To learn to rest within
neglected richness


I Show you
the mystery
of hidden
inner landscapes


Territories of my soul
My Vienna red silence
My too orange
mellow yellow solitude sky


Cherry blossom
pink sighs deeply
when Cadmium
yellow and
Burnt umber run into
Byzantine waterfalls
at night


Anyway this
sparkling Blue lagoon
rests each day at noon


Oh such utter delight
Dusk to dawn Azure
with a hint of African violet when we meet
at midnight


Threatening charcoal skyscrapers
Infinite Sun gods


Moon Bubbles mixing
Celestial blue queens
Cerulean kings


When the morning
awakenes
And awards the
Cobalt blue knights
We wander everywhere


Kattya


- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 -

Created by Kattya