BLOG

1465781448HEDEN


Frank en vrij

volg je de maan

Zomaar

vederlicht

Bungki staart

ondoorgrondelijk


Je ogen je haar

ravenzwart

Haar zo zacht

als je prachtige hart


Zwevend op de

Weinige wolken

Kom je telkens

ten val


Je schooltijd

je eerste meid

Allengs zie ik

jouw beelden


Zwevend op de

Weinige wolken

Zie ik zoveel

Sta ik in het krijt


Allengs zie ik

ontelbaar toekomst HEDEN

verleden vermeden
1465774388
1465774084 
De hemel buigt
zich
even maar
wanneer ik ga


Wat letters op papier
Flarden beelden
trillend vervagend
op je netvlies


Niets wat herinnert
aan je zoete mond
Je onderzoekende blik
je ware ik
je inzicht
de wijsheid
in jou


De hemel buigt
zich
even maar
Jij en ik


Één met elkaar
Hemelsblauw
de rede de deining
Eindigt niet alles
Ooit over de heuvels


- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 -

Created by Kattya