LATEST ENTRIES

1548187927
DE BRISANTE SMAAK

VAN STOF


IEMAND filmt

autocolonnes

maakt aantekeningen

van vaarroutes


Het gaat om de waarheid


Op koel glas

lege wijnflessen

staan containers vingerafdrukken


Een flauwe zwarte helikopterglimlach op

een gekruisigd portret

kleurt XXL hersens


Iris knippert wat is na

al die jaren voor een

FBI agent de borgsom


1547963202
1547756238

THERE IS A UNICORN

IN THE BACKYARD


Stay

Don't blink

Spread happiness


THERE IS

A UNICORN

IN MY

BACKYARD


Our hearts are pure


EVERYTHING

                         seems to vanish

                            


          YOU

                    ME

                       


Undefiable enigmas

BOUNCE  BACKthere is this

hmmm

UNICORN


IT

              KEEPS

                                  RUNNING1546906758
1544474775
RUIGLAND


Rijg kettingen

van vogelkralen


bries wild

bries wit zeil

van vliegdekschepen

brisant langszij


streel monsterlijk

mond mondingAFTER DARK


Hoe werkt wat

we betreden

sneeuwconventies

het brein


We leerden elkaar

kennen in een nachtclub

stilzwijgend spraken we af


Verruimden lineaire

waarheden met

breuklijnen
1544359377SURROUNDED

BY

RUNNING

NEON WATER


pearly oysters

will turn into

dragonflies
1543358484
ANGER IS NUMB


LAS CRUCESBeroer vloeibare ogen

zwavelgeisers

vol dauw berouw

lucht die ijsfonteinen

op harten drukt


Las Cruces wit zand

kruisen op heuvels

verbrijzeld cyaan

verslaat magenta


Voel betonnen façaDes

zie monstErs van gas

naamloze aaRde voor goden

zonnetRanen die wijzEn

versmoLten met ijzer en staal

1542808576
Je zag de maan

met andere ogen

verbaasd vlogen

wolken elkaar

voorbijMensen bevroren

je voelde de kilte

waarmee je

ze wegjoeg


- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 -

Created by Kattya