LATEST ENTRIES

1544474775

AFTER DARK


Hoe werkt wat

we betreden

sneeuwconventies

het brein


We leerden elkaar

kennen in een nachtclub

stilzwijgend spraken we af


Verruimden lineaire

waarheden met

breuklijnen
1544359377SURROUNDED

BY

RUNNING

NEON WATER


pearly oysters

will turn into

dragonflies
1543358484
ANGER IS NUMB


LAS CRUCESBeroer vloeibare ogen

zwavelgeisers

vol dauw berouw

lucht die ijsfonteinen

op harten drukt


Las Cruces wit zand

kruisen op heuvels

verbrijzeld cyaan

verslaat magenta


Voel betonnen façaDes

zie monstErs van gas

naamloze aaRde voor goden

zonnetRanen die wijzEn

versmoLten met ijzer en staal

1542808576
Je zag de maan

met andere ogen

verbaasd vlogen

wolken elkaar

voorbijMensen bevroren

je voelde de kilte

waarmee je

ze wegjoeg


1542310415
PLAYBACK


SCHADUWRIJK


Schermbloemig zweeft
zevenblad in SPROOKJES


Witte wezels zoeken
plek tussen papyrus


Fallische capsules
vervreemden vreemden
1541398571
BIJDEHAND


Plots greep hij haar vast. Kom gaan nou. Ergens waar jij nog nooit bent geweest. Wedden! De zon deed zijn best nog wat verlate zomerwarmte af te geven. Vanaf zijn grijze t- shirt waarop een blonde vrouw haar nieuwsgierig aankeek leek het blik bier integraal bij de print te horen.


Even daarvoor had hij haar zwalkend gesmeekt niet weg te gaan.

Je wandelt nooit meer. Toen we elkaar pas kenden wilde je gelijk weg. Heerlijk genieten van speels tollende strandluchten, zon die zich om je wentelt, woelen tussen verblindend zand. Bramen plukken laat in het seizoen.


Er zijn nu geen bramen meer dus wtf. Jawel joh. Er zijn altijd late onontdekte bramen speciaal voor ons.


Met gestage pas liet hij het kikkergroene kronkelpark met uitgestrekte forellenvijver rechts van hun links liggen. Aan de rand op de oever met plukken lisdodde met daartussen een meerkoet stond een afgedankte campingstoel alleen voor zich uit te turen.

Er reden rijen voorover gebogen fietsers die verbaasd achterom keken hoe hij het hele fietspad als een skater besloeg.


Langs een ratjetoe van bont ogende woonwagens en aanbouwsels nam hij een scherpe bocht een smal weggetje in.  Hij genoot steeds meer toen hij bij het infobord kwam en verderop nog peren aan een armetierig boompje zag hangen.


Ze had ze ook gezien. Raapte het stuk hout tussen het malse gras en als een volleerd honkballer sloeg hij de laatste groene helden van de takken. Gelijk nam hij triomfantelijk een hap. Lekker hoor biologische peertjes. Puur natuur.


Kom. Loop achter me aan. Nee niet die kant op. Zo hoor je een bijenkas te benaderen. Ze volgde hem behendig nauwelijks zichtbare kuilen onder het nu weelderige gras omzeilend.


Hij keek haar eerst strak aan. Met opgetrokken wenkbrauwen werd zijn grimas clownesk.

In een wenk toverde ze haar mobiel tevoorschijn.

Tijdens vakantie toen ze net 7 geworden was had opa haar zijn bijen getoond voor het kippenhok waardoor een enorme kersenboom torende met een als een luchtballon bollend donker puntig groen bladerdak volgepropt met de allerheerlijkste donkere dieppaarse vlezige morellen.


Toen opa de raat vol honing eruit haalde had ze eerst alleen op opa gelet en was ze net als hem heel kalm gebleven. Nu zag ze bijna hetzelfde tafereel voor zich ontvouwen. Vlijtige bijen die behendig onderin en uit de kast vlogen. Ongehinderd door de man die nu de tegel die de deksel verzwaarde statig optilde. Aan de binnenkant ontelbaar dicht op elkaar krioelende donkerbruine bijna zwarte lijfjes. Geen heldergeel constateerde ze tot haar verbazing terwijl ze ternauwernood een opname maakte, want de deksel sloot in vreemdsoortige vertraging resoluut het bijenverblijf af.


Wild schuddende haren raakten bestormd door woest prikkende bijen die in keiharde duikvluchten als een strak geregisseerd doodseskader bloeddorstig aanvallen op haar uitvoerden op weg naar tere hoofdhuid.


In volle vaart holde ze van de onheilsplek vandaan. Alles in haar wilde maar een ding. Ze finaal van zich af slaan. De razernij bedwingen. Buiten adem kwam ze bij de berm. Het gigantische stereogeraas werd goddank allengs minder.


Zijn gezicht was verbleekt. Met ontbloot bovenlijf zwaaide hij zijn shirt als een rotor erboven. Wat een krengen. Heel heftig beaamde ze. Een zeer donkere agressieve soort. Zijn gezicht vertoonde toenemend witte bulten met rood aan de randen en in het midden pontificaal de angels. Ze verwijderde de venijnige haakjes van de kanjers die het leven gelaten hadden om hun volk te beschermen en zoog de huid vacuum om het gif uit te spugen. Het schijnt te helpen zei ze terwijl ze zijn toegetakelde hoofd aanschouwde.


Ik ben nog nooit zo vaak gestoken in al die tijd dat ik met bijen werk. Morgen ga ik ze uitroken.

De volgende ochtend was zijn rechterhand mega opgezet en op de vraag gaan we wandelen, we hebben lang niet alles gezien van de omgeving bij de bijen, antwoordde hij. Ik heb daar niets te zoeken.


1540858446

BURBERRY hennadagen

dat ik van je hou

jij van mij


dat bijenwasrozen

Chinees vlinderen

heksenlipstick bonst

uit geluksboeken


ROODKEELDUIKEND

naar Shiseido meisjes


dat je olijfbomen plant

op littekenkloven 


1540250372

Vanaf een mondharmonica

ruist papierblauw

het is 4.55


een evolutionaire

microfoon telt de tijd


geheimtaal verlaat

Rubensbedden


handen omklemmen

zacht de Narwalnacht


vergezichten met de

toekomst van een geest


                   

                     *
                  *


Schuim barst

vis woelt

boven schapenwol

tolt totalitair blauw


                  *


- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 -

Created by Kattya